ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรกิตต์ สังข์เมือง (สมรส)
ปีที่จบ : ๒๕๓๕   รุ่น : -
อีเมล์ : jirakitt_rod@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าพนักงานไต่สวน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ม.ค. 2558,19:55 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.171.24


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล