ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Panithan Chantratip (WaiiZ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 50
อีเมล์ : waiiz.typhoonz@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/waiizit14
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : T.C.C. Technology Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Infrastructure/Network Operation Center Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1 Empire Tower 30th Floor, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ค. 2559,22:34 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.63.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล