ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : งปม.1,995,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :