ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน


อักษรย่อ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน