ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 213319
Page Views 362863
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

        หมายถึง   สุจริต

ก       หมายถึง   กตัญญู

อักษรย่อ

.หมายถึง   สระแก้ว

 

ปรัชญาโรงเรียน             

โรงเรียนสระแก้วมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนา นักเรียนในทุกๆ ด้าน
ให้เป็นพลเมืองดี  เพื่อรับใช้สังคมกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 
คำขวัญของโรงเรียน

                             สุจริต             กตัญญู

                                   รอบรู้วิชา            พัฒนาสังคม

คติพจน์ของโรงเรียน

ปญฺญา      นรานํ       รฺตนํ

ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของปวงชน

สีประจำโรงเรียน                   
                                      สีเขียว  สีเหลือง

สีเขียว   : ก้าวไกลทางวิชาการ

                                      สีเหลือง  : ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม