ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230476
Page Views 392323
วิสัยทัศน์/ ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสระแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน  มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  พัฒนาคนให้มีสติปัญญารู้คุณค่าความเป็นไทย เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียนรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมวิถีพอเพียง

คำขวัญ
สุจริต  กตัญญู  รอบรู้วิชา  พัฒนาสังคม
ปรัชญา


ปญฺญา  นรานํ  รฺตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของปวงชน