ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 213345
Page Views 362889
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

14

248

333

582

19.92

ม.2

14

285

323

608

20.81

ม.3

12

171

267

438

14.99

ม.4

12

181

270

451

15.43

ม.5

13

145

288

433

14.82

ม.6

12

143

267

410

14.03

รวม

77

1173

1748

2921

100

ที่มา: ฝ่ายวิชาการ