ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชโรงเรียนสระแก้ว

คำร้อง – ทำนอง – ดนตรี และขับร้องโดย ชินกร ไกรลาศ

โรงเรียนสระแก้วคือแก้วประเสริฐ       แก้วก่อเกิดคุณค่ามหาศาล

ปรัชญาภาระและปณิธาน                          เพื่อสืบสานงานศึกษาก้าวหน้าไกล

โรงเรียนสระแก้วคือแก้วมณี                        ปูชนีย์ศรีสังคมสมสมัย

จริยธรรม คุณธรรมประจำใจ                      เทิดธงชัยสีเขียวเหลืองเรืองพลิ้วพราย

ต้นแก้วเป็นทิวแถวแนววิถี                 เขียวขจีสีของดอกออกสีขาว

ได้ดมดอมหอมระรื่นชื่นทุกคราว                   ลมพัดพราวใบโบกงอล้อคลื่นลม

โรงเรียนสระแก้วแน่แน่วตระหนัก                 เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีที่สร้างสม

กอรปคุณงามนำความรู้สู่สังคม                     ทุกสังคมชม ส.ก.ชื่อเสียงเกรียงไกร