ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบภายใน ของ สพม.7
    ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๗ และได้อำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา โรงเรียนสระแก้ว
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,12:28   อ่าน 348 ครั้ง