ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ

7 กันยายน 2559

โรงเรียนสระแก้ว โดยท่านผอ.สุวรรณ ทวีผล นำคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ (Foundation of Virtuous Youth) ซึ่งลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงภายในโรงเรียนสระแก้ว ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดกรอง จะได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ส่งผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2559 ระดับภูมิภาค และมีสิทธิ์เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศปี 2559

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2559,19:34   อ่าน 781 ครั้ง