ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน
คุณครูปิยพจน์ ภูมิเขต นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่าย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 2 (ศอ.ปส.ย.ภ.2) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานปปส.ภาค 2 และ ศอ.ปส.ย.ภ.2 และโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม E2S ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:27   อ่าน 220 ครั้ง