ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพอธีเปิด “การอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสระแก้ว ณ หอประชุมบุญเล็ก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อุดม อินทรเวศน์วิไล เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:36   อ่าน 259 ครั้ง