ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลสมาคมผู้ปกครองและ ครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ทางสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่สมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562
ในการนี้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระแก้วได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนสระแก้ว ได้รับโล่รางวัลสมาคมผู้ปกครองและ
ครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562
2.นายปริญญา ตลาโสร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระแก้วได้รับโล่รางวัลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562
3.นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้รับโล่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562
4.นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ ได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2562
5. นายชวนะชัย เพชรพิรุณได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,16:19   อ่าน 182 ครั้ง