ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดแสดงผลงานสะเต็มศึกษาและcoding
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ท่านผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสะเต็มศึกษาและ coding เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เนื่องในโอกาสที่ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,15:18   อ่าน 18 ครั้ง