ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

25 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ รางวัล จากการเเข่งขันแต่งคำประพันธ์ วาดภาพตัวละครในวรรณคดี การคัดลายมือ และเขียนเรียงความ และขอขอบพระคุณคุณครูภิรมย์ ปลื้มคิด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้มามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( o-net ) วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ เกาะสระเกตุ และ นางสาวโยษิตา ปิ่นแก้ว

 
 

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,12:58   อ่าน 218 ครั้ง