ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

25 สิงหาคม 2563 คุณวิเชียร คุณอนงค์ ไชยวิริยะโชค และครอบครัว เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ณ อาคารเฉลิมราช ร.10

โรงเรียนสระแก้ว ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,13:06   อ่าน 138 ครั้ง