ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10-16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชอบชื่นชม โรงเรียนสระแก้ว

<< ประมวลภาพ >>
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,12:46   อ่าน 151 ครั้ง