ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินทุนอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ)
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. ท่านรองอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ ได้มอบเงินทุนอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 จำนวน 52 ทุน ทุนละ 2000 บาท โดยมีคุณครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ที่หอประชุมบุญเล็ก

<< ประมวลภาพ >>
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,12:48   อ่าน 202 ครั้ง