ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายศิลปะสู่ความเป็นเลิศ
ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563

<< ภาพกิจกรรม >>
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,12:52   อ่าน 231 ครั้ง