ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ท่านผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นม.3 และม.6 ที่มีผลการเรียนมากกว่า 3.9 ขึ้นไป ณ เวที อาคารเฉลิมราช ร.10 เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563ฃ

>> ประมวลภาพกิจกรรม <<
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,14:10   อ่าน 97 ครั้ง