ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วัน 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสระแก้ว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ ท่านผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุญเล็ก
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:03   อ่าน 18 ครั้ง