ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านงานแนะแนวและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
11 สิงหาคม 2565 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านงานแนะแนวและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมบุญเล็ก
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:09   อ่าน 20 ครั้ง