ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 และคณะ, นางมณีรัฏ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และคณะ, ท่านดร.พิศุทธิ์ กิติศรีว
รพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและคณะ รวมถึงท่านผู้บริหารและผู้แทนผู้บริหาร 14 โรงเรียนในเครือข่าย สพม.สระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ
ณ อาคารหอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม ได้ที่

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:12   อ่าน 30 ครั้ง