ภาพกิจกรรม
การนิเทศและประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
วันศุกร์ที่19 สิงหาคม 2565 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมรับการนิเทศและประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว จากคณะกรรมการ RT(Roving Team)ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ปราจีน นครนายก ประธานกรรมการ นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ตราด กรรมการ นางภษพอน ประภา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สระแก้ว กรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:15   อ่าน 28 ครั้ง