ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดโลกสร้างประสบการณ์อาชีพ
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวโรงเรียนสระแก้วได้จัดกิจกรรมเปิดโลกสร้างประสบการณ์อาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศาลจังหวัดสระแก้ว และบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด(มหาชน) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ลักษณะงานอาชีพในสถานประกอบการจริง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:21   อ่าน 27 ครั้ง