ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบหมายให้นางทัสณี ฆ้องคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการอ่านของสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถเค็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงในการศึกษาค้นคว้า และใช้บริการห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือเล่มโปรด กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ กิจกรรมล้วงลับจับไห โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องสมุด โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,11:31   อ่าน 35 ครั้ง