ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230469
Page Views 392316
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ จิตละมุน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนสระแก้ว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล บัวคำศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ บุญเล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลือ คุรุธรรมจารุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ภูมิเขต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ชอบชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ทวีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน