ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง Clip Vial
วันพุธที่ 21 ก.ย. 2565 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครูปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นำนักเรียนเโรงเรียนสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ
สร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565
ในการอบรมในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสระแกะแก้ว ได้ทำ Cilp Vial ส่งเข้าประกวด
และได้รับรางวัล "เหรียญทอง" จากจำนวนผู้เข้าแข่งแต่ละโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 19 ครั้ง