ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

อ้างถึงหนังสือเลขที่ ศธ 04006/ว1150 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีการเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
     1.  เลื่อนการรับสมัครสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2563
    2.  เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563
    3.  เลื่อนการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และ
    4.  เลื่อนการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 เมษายน 2563
ให้เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 519 ครั้ง