ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 485) 09 เม.ย. 64
เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 95) 09 เม.ย. 64
มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 46) 08 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 176) 07 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 31 มี.ค. 64
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 233) 26 มี.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษา (อ่าน 72) 22 มี.ค. 64
จุลสารประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนสระแก้ว (อ่าน 148) 22 มี.ค. 64
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET เดิม 27-28 มีนาคม 2564 เป็น 27 และ 29 มีนาคม 2564 (อ่าน 100) 05 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปี2564 (อ่าน 628) 05 มี.ค. 64
การทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 343) 31 ม.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 192) 31 ม.ค. 64
รหัสชั้นเรียน 2/2563 (อ่าน 161) 03 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 174) 03 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 264) 30 พ.ย. 63
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (อ่าน 334) 22 ส.ค. 63
ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตามปกติ (อ่าน 384) 11 ส.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในช่วงสถานะการณ์โควิด-19 (อ่าน 353) 31 ก.ค. 63
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/ 2563 (อ่าน 413) 24 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการเข้า-ออก สนามสอบ มสธ. (อ่าน 383) 03 ก.ค. 63
ข้อปฏิบัติในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด (covid-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 3002) 26 มิ.ย. 63
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 330) 26 มิ.ย. 63
ข้อมูลห้องเรียนประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 395) 25 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน 1/2563 (อ่าน 479) 25 มิ.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสระแก้ว (อ่าน 376) 25 มิ.ย. 63
นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 254) 25 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom (อ่าน 566) 13 มิ.ย. 63
9 มิถุนายน 2563 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนสระแก้ว 62 ปี (อ่าน 300) 09 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดรายชื่อเข้าห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 510) 09 มิ.ย. 63
ยกเลิกประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2563 (อ่าน 251) 09 มิ.ย. 63
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึก2562 รอบที่ 1-3 (อ่าน 311) 28 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนสระแก้ว ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 813) 18 พ.ค. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1710) 02 พ.ค. 63
การเลื่อนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) (อ่าน 493) 19 มี.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 520) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) (อ่าน 437) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) (อ่าน 534) 10 มี.ค. 63