ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึก2562 รอบที่ 1-3 (อ่าน 30) 28 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 168) 25 พ.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนสระแก้ว ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 130) 18 พ.ค. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 969) 02 พ.ค. 63
การเลื่อนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) (อ่าน 237) 19 มี.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 241) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) (อ่าน 171) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) (อ่าน 193) 10 มี.ค. 63