ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230480
Page Views 392327
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพูลรัตน์ คุณาเขมากร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัคนันท์ ชลารักษ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งอรุณ หมื่นหาญ
ครู คศ.3

นางภิรมย์ ปลื้มคิด
ครู คศ.3

นางนิตยา บางกุ้ง
ครู คศ.3

นางศุภมาศ มูลทองชุน
ครู คศ.3

นางทัสณี ฆ้องคำ
ครู คศ.2

นางธัญวรัตน์ รัตนาพรไพศาล
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ถิตย์ประเดิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพลินพิศ พลเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิรา เวียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิภรณ์ เลพล
ครูผู้ช่วย