ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230466
Page Views 392313
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิรินุช รัตนประสบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชิราวุธ พูลแสง
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ คำภา
ครู คศ.3

นางบุญยดา สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรา เสาวดี
ครู คศ.3

นายบุญสม เจริญยิ่ง
ครู คศ.2

นายวิชัย ขุนราม
ครู คศ.2

นางกานดา ขุนราม
ครู คศ.2

นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
ครู คศ.2

นางสุพิศ พูลแสง
ครู คศ.1

นางณัฐขวัญพรัตน์ จงสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญเตือน จามะรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

นายพัฒนา ชูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมล วิสัยการ
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี ปิยะวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพวรรณ ตันติคชาภรณ์
ครูอัตราจ้าง

สุวิมล หงษ์วิไล
ครูผู้ช่วย