ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 230487
Page Views 392334
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสนธยา เดชธรรมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางธนภร ธนะอมรมงคล
ครู คศ.3

นางมงคล สำเริศรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
ครู คศ.3

นางอุมาพร คนซื่อ
ครู คศ.3

นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3

นางสุรัชเกล้า ทองอ่อน
ครู คศ.3

นางคำพู ศรีสุข
ครู คศ.3

นายจิระ ทองอ่อน
ครู คศ.2

นายชาติชาย สุขล้อม
ครู คศ.2

นายชำนาญ เสาวดี
ครู คศ.2

นางสาวชนิชานี พิลาทอง
ครู คศ.3

นายเจษฏา ชมเชย
ครู คศ.2

นางสาวเช ตรีจักรสังข์
ครู คศ.2

นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นายกมล นนทะภา
ครู คศ.1

นายวิชาติ พิทักษ์
ครู คศ.1

นายสมพร บวบหอม
ครู คศ.1

นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ครู คศ.1

นายปฏิพัทธิ์ ภูมิเขต
ครู คศ.1

นายวุฒิ ภูมิเขต
พนักงานราชการ

นางเนตรมณี สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายมานัส กงไกรลาศ
พนักงานราชการ