ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา กระบี่กระบอง ม.1
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.ทิคัมพร อินทปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,14:48  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..